The Legendary Shopkeeper

Omdat we nog steeds niet naar China afkunnen reizen zijn we op zoek naar leuke series op YouTube. Inmiddels hebben we er weer eentje gevonden die ook nog eens Engels ondertiteld is.

“The Legendary Shopkeeper” is een legendarisch drama uit die tijd, geregisseerd door Tang Danian, met in de hoofdrollen Gu Zhixin, He Bing, Yang Lixin, Liang Guanhua en Yuan Yu. Het stuk vertelt het verhaal van Luan School, een kleine bedelaar die tijdens de Republiek China van Shandong naar Peking vluchtte en uiteindelijk de eeuwenoude Fengze-tuin aanlegde na met ups en downs in Peking te hebben meegemaakt.

Geschiedenis van China

China is een groot land met een zeer lange geschiedenis, een oude beschaving en cultuur in Oost-Azië. Het hart van China beslaat het vruchtbare gebied tussen de Stille Oceaan ten oosten, de tropische gebieden van Zuidoost-Azië ten zuiden, en de grote gebergtegordels, steppen, taiga en woestijnen van Centraal-Azië en Siberië ten westen en noorden. Chinezen wonen verspreid over alle delen van de wereld. Ongeveer 1,4 miljard Chinezen leven in de Volksrepubliek China, dat daarmee qua inwoners het grootste land ter wereld is. Andere belangrijke populaties bevinden zich in Taiwan, Singapore en andere gebieden in Zuidoost-Azië, evenals minderheden in andere Aziatische en westerse landen, sommigen in zogenaamde Chinatowns, stadswijken waar veel Chinese migranten samenwonen.

Gedurende de geschiedenis waren afstanden tot andere delen van Azië en Europa te groot voor grootschalige uitwisseling van ideeën en kennis. China heeft daardoor een unieke eigen beschaving die op een verschillende wijze dan die van het westen ontwikkelde, maar wel in reactie op universele problemen. Vanaf de 5e eeuw v.Chr. ontwikkelde China een eigen filosofie. Het gedachtegoed van Confucius speelt hierin een belangrijke rol. De vervulling van sociale plichten, een duidelijke sociale hiërarchie en handhaving van de maatschappelijke orde, maar ook zelfontplooiing, educatie en pacifisme staan centraal in de Chinese filosofie.

Het hartland van China werd evenwel pas in de 3e eeuw v.Chr. voor het eerst staatkundig verenigd onder de Qin-dynastie. De verdere geschiedenis kenmerkt zich door een afwisseling van verschillende staten en dynastieën. Perioden van eenheid wisselden zich af met perioden waarin verschillende staten elkaar bevochten. China veranderde in deze tijd aanzienlijk: het ontwikkelde eerder dan Europa een vroegmoderne samenleving. China ontwikkelde een bureaucratie gebaseerd op merites van het individu, een in hoge mate gemonetariseerde economie, en een samenleving waarin religies onderling versmolten of vreedzaam naast elkaar bestonden. Er werden technologische en wetenschappelijke ontdekkingen gedaan zoals het buskruit, het kompas, de klok, en de drukkunst, die zich later over de rest van de wereld verspreidden.

Bron: Wikipedia

Nu is er op YouTube veel te vinden over de geschiedenis van China, maar er is er wel eentje die uitspring met 100 afleveringen. Is zeker aan te bevelen. Het YouTube kanaal China Movie Channel ENGLISH is deze serie te vinden en is in het Engels.

Helaas, dit jaar weer niet naar China

Helaas ja, dit jaar weer geen China, maar eind volgend jaar hopen we dan wel echt te gaan. Door de pandemie en alle ellende momenteel kunnen we nog steeds niet naar China. Maar we hebben goede hoop dat het eind 2023 toch echt gaat lukken.

Inmiddels zitten we ook niet stil en bereiden ons voor op de videoblogs die we gaan maken op een apart kanaal. Deze worden gemaakt met voice-over zodat we in Nederlands, Engels ondertiteld, en Chinees kunnen maken. Verspreiding gaat in Nederland via YouTube en in China via een Chinese YouTube.

Ook zoeken we plekken op die we graag willen bezoeken en natuurlijk ook het lekkere eten uit de streek te nuttigen. Hiervoor bekijken we twee YouTube kanalen. Kijk ook maar eens, want het eten wat voorbij komt is super lekker.

Onze favorieten zijn toch wel Chinese Food Tour en de Food Ranger.

2022 het jaar van de tijger

1 februari 2022 chinees nieuwjaar, het jaar van de tijger.

De Tijger wordt tegelijkertijd gevreesd en gerespecteerd. Deze mensen zijn moedig, hartstochtelijk en vindingrijk maar kunnen ook ijdel, koppig en roekeloos zijn. De Tijger past bij het element hout en de geboortemaand februari. Dit Yang-teken wordt gezien als één van de meest koppige karakters van de Chinese dierenriem. Deze mensen zijn extravert en gedurfd.

Chinese astrologie is gebaseerd op traditionele astronomie en kalenders. In tegenstelling tot de westerse vorm berekent de Chinese astrologie niet de posities van de zon, de maan en de planeten op het tijdstip van geboorte, waardoor het in Europese zin geen echte astrologie is, maar meer aanleunt bij numerologische technieken. Soms wordt wel overeenkomst gezocht tussen de 12 ‘sterrenbeelden’ van het westen met de 12 traditionele dierentekens van de Chinese astrologie, maar die vallen toch niet helemaal samen. Bovendien gaat het in de westerse vorm om een verdeling van het jaar in 12 tekens, terwijl bij de Chinezen elk jaar een teken krijgt toebedeeld, te beginnen vanaf het Chinese Nieuwjaar. De 12 dierenkarakters (de ‘twaalf aardse takken’) worden ook verbonden met de 5 elementen (hout, vuur, aarde, metaal en water) en het Yin en Yang-principe.

Chinese astrologie is van oudsher verbonden met taoïstische en boeddhistische filosofie en kent vele varianten. Twee van de belangrijkste praktijken zijn die van Ba Zi (of ‘Vier Pilaren van het Lot’) en Zi wei dou shu (ook Chinese Sterrenpoort-astrologie genoemd), waarbij de astrologie van de Vier pilaren in het Westen veruit het bekendst is. De oudste vorm van Chinese Astrologie is de Negen Ster Ki-astrologie, gebaseerd op de negen sterren van wat in het Westen de Grote Beer wordt genoemd. De beoefenaars van deze praktijk zijn nu voornamelijk in Japan te vinden.

新年快乐

Mausoleum of Han Dynasty emperor found in China’s Xi’an, Shaanxi

Han Wendi was keizer van China van 180 v.Chr. tot 157 v.Chr., uit de Han-dynastie. Hij leefde van 202 v.Chr. tot 157 v.Chr.. Zijn persoonlijke naam was Liu Heng.

Liu Heng was een zoon van Han Gaozu en diens concubine Consorte Bo, de latere Keizerin-weduwe. Toen Han Gaozu een opstand in Dai neersloeg, maakte hij Liu Heng de Prins van Dai.

Na de dood van zijn vader kwam zijn halfbroer Liu Ying op de troon, als Han Huidi. Huidi`s moeder, Keizerin-weduwe Lu kreeg erg veel invloed op het bestuur en begon jacht te maken op de andere zonen van Han Gaozu, Prins Heng bleef echter buiten schot. Na de dood van Huidi, werd Keizerin-weduwe Lu regentes voor achtereenvolgens twee van Huidi`s zonen, eerst Han Qianshaodi en dan Han Houshaodi. Nadat Keizerin-weduwe Lu in 180 v.Chr. gestorven was bleef de macht van Han Houshaodi zeer klein en nam de Lu clan grotendeels de macht van de Liu clan over. Hierop begonnen een hoop ambtenaren en de drie overlevende zonen van Han Gaozu, waaronder Prins Heng, een samenzwering tegen de Lu clan. Ze slaagden erin om de Lu clan uit te moorden en Han Houshaodi af te zetten, waarna hij vermoord werd. De ambtenaren en Han Gaozu`s zonen wezen eensgezind Prins Heng aan als nieuwe keizer omdat zijn moeder Consorte Bo de enige was zonder machtige familie en haar familie bekendstond om hun menselijkheid en zuinigheid.

Han Wendi bleek als keizer een sterk bestuurder met goede capaciteiten te zijn. Zijn vier voorgangers hadden allemaal een zuinig en vredelievend bewind gevoerd, waardoor het rijk zich had kunnen herstellen van de crisis voor de stichting van de Han-dynastie, maar de intriges van de Lu clan hadden wel voor politieke instabiliteit gezorgd. Wendi slaagde er echter in om een eind te maken aan de intriges en machtsconflicten en liet het confucianisme de basis leggen voor een sterk, wijs en stabiel bestuur. Beïnvloed door zijn vrouw Keizerin Dou gebruikte hij echter ook veel Taoïstische idealen bij zijn bestuur. Hij raadpleegde en overlegde altijd met zijn ministers als hij beslissingen nam en hij beperkte de overheidsuitgaven nog meer.

De economie bloeide weer sterk op tijdens zijn regering. Hij verlaagde alle belastingen tot een minimum, stimuleerde de landbouw en ambachten en herstelde de handelaren in eer die door zijn voorgangers slecht behandeld waren. Er werden graanschuren volgepropt voor slechtere tijden en er was zo`n overvloed dat een deel van het graan zelfs wegrotte. In 168 v.Chr verliep alles zo goed, dat Wendi vrijwel alle belastingen op productie afschafte. De belastingen op bezit werden tot ongeveer 1.67 % verlaagd.

In 165 v.Chr. kwam hij met de belangrijke beslissing dat ambtenaren voor hun beroep speciale examens moesten doen. Tot dan toe waren ambtenaren door lokale bestuurders gekozen op basis van reputatie en capaciteiten. Hierbij werd echter vaak subjectief gekozen.

Wendi stierf in 157 v.Chr.. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Han Jingdi en de vreedzame opvolging van vader op zoon bracht nog meer vertrouwen in de Han-dynastie. Jingdi leek erg op zijn vader en was een zeer goed bestuurder. Hun regeringen staan samen bekend als de regeringen van Wen en Jing. Na hun regeringen kwam het hoogtepunt van de Han-dynastie onder Wendi`s kleinzoon Han Wudi.

Bron: wikipedia

Op dit moment is men in Xi’an het graf van de moeder aan het opgraven, de keizer zelf is nog niet gevonden en het graf van Liu Bang zal waarschijnlijk nooit gevonden gaan worden. Hij hield van eenvoud en wilde ook eenvoudig begraven worden.

De vindplaats van dit graf is al bijzonder, er waren nl. twee plaatsen waar dit graf kon bevinden. Maar met moderne apparatuur heeft men de eerste uitgesloten. Nu word dit graf opengelegd en zullen binnenkort hopelijk bijzondere vondsten gedaan worden.

Sanxingdui (三星堆)

In Sanxingdui worden weer behoorlijke vondsten gedaan. Via YouTube worden door het account Nationale schat van China (中华国宝) wekelijks zo niet dagelijks diverse filmpjes geüpload met o.a. de opgravingen van Sanxingdui. Afgelopen week is weer een bijzonder filmpje geüpload met bijzondere vondsten die zeker weer, na het schoonmaken en archiveren/registreren, over een poosje in het museum te bewonderen zijn.

Deze opgraving is te bewonderen op: https://www.youtube.com/watch?v=WPeNm0I2RFU

Sanxingdui Museum